Megaboardi

MEGABOARD 1

SLAVONIKA

 • Lokacija
  Dvostrani megaboard na Slavoniki s desne strane iz smjera Osijeka prema Zagrebu, kod Đakova, kod benzinske pumpe Petrol
 • Dimenzija
  10x5 m

MEGABOARD 2

SLAVONIKA

 • Lokacija
  Dvostrani megaboard na Slavoniki s lijeve strane iz smjera Osijeka prema Zagrebu, kod Đakova, kod benzinske pumpe Petrol
 • Dimenzija
  10x5 m

CJENIK ZA OGLAŠAVANJE NA MEGABOARDIMA

* cijene su bez PDV-a / * ukoliko je potrebno, moguće je kreirati prilagođeni paket

Contact

+385 98 172 5704

ante-mate@ante-mate.hr

Contact